Op deze pagina bespreken we de algemene gebruiksvoorwaarden van Copytaria. Het systeem brengt een zekere vrijblijvendheid met zich mee. De opdrachtgever hoeft immers alleen de prijs te betalen die hem redelijk lijkt. En de schrijver heeft het recht de transactie te weigeren. Toch willen we een paar zaken expliciet melden om misverstanden te voorkomen.

Wie is wie?
Copytaria: deze site en het systeem van teksten bestellen, schrijven en betalen op basis van 'betalen naar tevredenheid'. Copytaria is een initiatief van EURL KREK. Copy en Concept, het franse bedrijf van freelance copywriter Gregor Hakkenberg van Gaasbeek.
Schrijvers: alle tekstschrijvers, redacteuren, copywriters, journalisten, correctoren en andere leveranciers van taaldiensten die ingeschreven staan als 'schrijver' bij Copytaria.nl. Schrijvers bij copytaria hebben de naam van een dier.
Opdrachtgevers (ook genoemd cliënten of klanten): alle organisaties en personen die bij Copytaria ingeschreven staan als 'opdrachtgever'. Zij hebben op Copytaria altijd de naam van een plant.

Kwaliteit
Copytaria accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de geleverde teksten. Een opdrachtgever die voor een tekst betaalt, geeft hiermee expliciet en impliciet te kennen dat hij tevreden is. Wie niet tevreden is over een tekst, hoeft hem niet te betalen. Er is onder geen enkele voorwaarde recht op restitutie van een eenmaal betaald bedrag. Ook eventuele schade die voortvloeit uit gebruik van de geleverde teksten, schade door vermelding of ranking op de site of schade geleden door het openen van bestanden aangeleverd door de deelnemers aan Copytaria is onder geen enkele omstandigheid te verhalen op Copytaria. Deelname is geheel op eigen risico. Vanzelfsprekend is het bij geval van problemen altijd mogelijk om contact met Copytaria op te nemen. Wij staan open voor suggesties of vragen en zullen bij onverhoopte problemen zo snel mogelijk een oplossing proberen aan te dragen.

Deelname is géén recht
Copytaria behoudt zich het recht voor om schrijvers én opdrachtgevers zonder opgaaf van redenen te weigeren. Ook heeft Copytaria het recht om eenmaal ingeschreven schrijvers en opdrachtgevers zonder opgaaf van redenen uit de bestanden te verwijderen. Over de beslissing van Copytaria om een schrijver of opdrachtgever al dan niet in de bestanden op te nemen of er juist uit te verwijderen, is meestal wel correspondentie mogelijk. Maar uiteindelijk heeft Copytaria niet de plicht uitleg te verschaffen.

Gebruik van teksten
Het gebruik van de via Copytaria bestelde en geleverde teksten is in principe vrij voor het door de opdrachtgever vooraf aangegeven doel. Dit betekent dat de tekst, besteld voor bijvoorbeeld een corporate brochure in principe niet óók gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld een website. Tenzij dit bij het verstrekken van de opdracht expliciet is vermeld en in de betaling tot uitdrukking gebracht. Voor hergebruik van teksten in een ander medium kan bij de schrijver dispensatie worden aangevraagd - eventueel via Copytaria. In geval van onenigheid over het hergebruik beslist de auteur, die altijd het copyright van zijn teksten behoud.

NOTA BENE! Copytaria houdt van alle door onze schrijvers geleverde teksten een kopie in het archief, en voert een actief opsporingsbeleid. Opdrachtgevers die een tekst niet wilden betalen maar hem desondanks gebruiken, slepen we zonder pardon voor de rechter. De kosten van zowel het oneigenlijk gebruik als de rechtsgang zijn voor de opdrachtgever.

Privacy
Copytaria kan de anonimiteit van de ingeschreven schrijvers en opdrachtgevers niet garanderen. Wij roepen alle betrokkenen op hier discreet mee om te gaan en zullen dat zelf ook altijd doen. Maar een garantie kunnen we niet geven.
Als het gaat om het gebruik van persoonlijke gegevens beloven we plechtig dat we die nooit aan derden zullen verstrekken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de individuele betrokkene.

Ménetreuil, 30-09-2009

De informatie op deze pagina kan veranderen, dus lees hem regelmatig door. Ben je het met een van de voorwaarden niet eens, gelieve dan geen gebruik te maken van Copytaria.

Login
REGISTREER